Experter på offentlig marknad 

Vi hjälper företag att delta i upphandlingar som de upplever som krångliga eller riskabla. Och vi stöder upphandlande myndigheter eller enheter som vill få in fler anbud. Oavsett kund är vårt fokus att stärka kvaliteten och effektiviteten i den offentliga verksamheten.

om oss

Det är vi som är TeneliusHolm

Håkan Tenelius

Stefan Holm

Peter Söderman

Anne Buckard

KONTAKT

Det händer mycket i vårt företag. Följ oss på Linkedin för nyheter!

Vi hjälper till med:

  • Omvärldsbevakning på upphandlingsområdet
  • Utbildning för dig och dina kollegor i upphandling
  • Stöd i dialogen med tjänstemän eller politiker
  • Bidra till att öka intresset för era produkter eller tjänster hos myndigheten
  • Planering och förslag på hur ni bör möta den offentliga kunden
  • Stödja myndigheten i att nå ut till fler potentiella leverantörer
  • Arrangera möten och seminarier

Offentliga marknaden 

För företag som ännu inte har blivit leverantörer till offentlig sektor är möjligheterna många. Kommuner, regioner och statliga myndigheter är trygga kunder och kan vara strategiskt viktiga för företag som vill växa. Vill du veta mer om hur du blir en vinnare på den offentliga marknaden?

Visste du att värdet av den offentliga marknaden närmar sig 900 miljarder årligen (2021). Under en tolvmånadersperiod kan man hitta 20 000 annonserade upphandlingar från 1200 upphandlande myndigheter och enheter. Allt från stora entreprenader eller ramavtal värda flera miljarder till mindre direktupphandlingar med värde under 700.000 kronor.

Sju av tio annonserade upphandlingar kommer från kommunsektorn. Den största upphandlande organisationen under 2022 var Trafikverket med över 600 annonserade upphandlingar följd av kommunerna Stockholm och Göteborg.

Kontakta oss. Vi visar vägen.