Våra tjänster 

Varje situation är unik och behöver bedömas utifrån förutsättningar att lyckas få till en förändring. Välkommen att ta en kontakt med oss, så sätter vi oss in i din verksamhet och ditt specifika behov. Vi gör en bedömning och kommer tillbaka till dig med ett förslag på hur vägen framåt kan se ut.

Vi erbjuder våra kunder:

  • Omvärldsbevakning på upphandlingsområdet
  • Utbildning för dig och dina kollegor i upphandling
  • Stöd i dialogen med tjänstemän eller politiker
  • Bidra till att öka intresset för era produkter eller tjänster hos myndigheten
  • Planering och förslag på hur ni bör möta den offentliga kunden
  • Stödja myndigheten i att nå ut till fler potentiella leverantörer
  • Arrangera möten och seminarier

Vi kan analysera era möjligheter på den offentliga marknaden

Vill ni ta reda på hur den offentliga marknaden ser ut för era varor eller tjänster? Vi gör jobbet tillsammans med er. Vi har stor erfarenhet av att göra konkurrenskartläggningar, kontakta offentliga kunder om deras kommande köp eller deras intressen av era tjänster. Vi hittar i djungeln av kommande upphandlingar och bland befintliga ramavtal. Dessutom presenterar vi förslag på vad ni bör göra i nästa steg.

Vi kan arrangera möten och se till att era seminarier blir verklighet

Vill ni berätta om era tjänster för offentlig sektor men utan att riktigt veta hur? Har ni ett behov av att träffa lokalpolitikerna som beslutar i er fråga? Vi kan se till att ni träffar rätt personer i kommunen, regionen eller på myndigheten. Vi kan arrangera ert seminarium eller ett möte i Almedalen. Vi kan moderera, hålla i mötet och se till att det som beslutas i mötet verkligen genomförs.

Vi kan hålla i utbildningar

Vi har många års erfarenhet av att hålla i utbildningar inom offentlig upphandling och om den offentliga marknaden. Behöver du och dina medarbetare få en grundläggande genomgång – kontakta TeneliusHolm. Vi ställer upp med kort varsel och ser till att ni tar er till nästa nivå.

Vi kan stödja i medierelationer och krishantering

Hur agerar man som leverantör till offentlig sektor när man måste svara på frågor i media? Hur förbereder man sig på om företaget eller kunden hamnar i en kris? Det är lätt att bli passiv om man själv inte är förberedd, något som riskerar att förvärra krisen. Kontakta oss innan krisen är över er. Vi har egna erfarenheter av krishantering på lokal och nationell nivå över lång tid. Låt oss dela med oss av våra erfarenheter och försäkra er om att ni är förberedda. Om krisen kommer.

Vi hjälper ett att bygga upp rutiner för era mediakontakter, både förståelse för medialogiken och hur ett företag lämpligen kommunicerar med media. Vi håller i den viktiga mediaträningen, hur och vad säger man för att bäst nå ut till alla dem som berörs av verksamheten?

Vi kan projektledning

Våra konsulter har lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt i komplexa organisationer. Vi kan driva genomförandet av projektet från start till mål inom angiven tidplan och budget. Kontakta oss för en genomgång och för referenser från tidigare utförda projekt.

Kvalitetsmätningar i välfärden

Våra konsulter jobbar kontinuerligt med kvalitetsmätningar i välfärden, främst via kvalitetsindex som driver kvalitetsutvecklingen framåt. 

Har du frågor eller funderingar om offentlig upphandling eller om relationer mellan politik och näringsliv?
Tveka inte att höra av dig.