Som experter på offentlig upphandling åtar vi oss stora och små uppdrag från olika typer av kunder. Kunderna kan vara enskilda företag, eller grupper av företag, som behöver understöd i samband med upphandlingar. Uppdragen kan också komma från organisationer som företräder företagen. Vi åtar oss även uppdrag från upphandlande myndigheter, som till exempel inför en upphandling vill ha en analys av marknaden eller en dialog med tänkbara leverantörer.

Hur det började

Vi startade TeneliusHolm 2018 för att vi var övertygade om att företag som vill sälja och myndigheter som upphandlar behöver förstå varandra bättre. Vi hade båda stor erfarenhet av hur företag fungerar och resonerar efter flera års näringspolitiskt arbete i bransch- och arbetsgivarorganisationer. I det arbetet hade vi också lärt oss det politiska systemet i kommuner, regioner och stat, och de villkor som gäller i verksamheter som ytterst styrs av förtroendevalda. Den kombinationen var utgångspunkten när vi beslöt att starta eget företag för att hjälpa andra på den offentliga marknaden.

Håkan Tenelius och Stefan Holm

Image Not Found

Har du frågor eller funderingar om offentlig upphandling eller om relationer mellan politik och näringsliv? Tveka inte att höra av dig.

Håkan har en bred erfarenhet av kommunikation och politisk påverkan. Han var tidigare näringspolitisk chef I Almega Vårdföretagarna, och ansvarade fram till 2018 för organisationens insatser för att stärka förtroendet för privat vård och omsorg hos politiker och allmänhet. Arbetet har han beskrivit I boken “Välfärdslobbyisten”. 

Håkan har ett stort nätverk inom politik och samhällsliv. Han är flitigt anlitad för utbildningar och moderatorsuppdrag med koppling till politik och mediahantering.

På fritiden sjunger han jazz, bland annat på äldreboenden, tillsammans med pianisten Jonny Ek. Frank Sinatra är en förebild.

Stefan har jobbat med offentlig upphandling sedan 2003. Han har suttit som expert i flera statliga utredningar om upphandling och om valfrihetssystem. Han har arrangerat stora upphandlingskonferenser och hållit utbildningar.

Han har lång erfarenhet av politisk påverkan och av att ge stöd till företag genom sitt tidigare arbete inom olika bransch- och arbetsgivarorganisationer. Stefan har ett mycket brett kontaktnät bland inköpare i offentlig sektor.

På fritiden ägnar han sig bland annat åt lokalpolitik i sin stadsdel i Stockholm. Han är också en hängiven motionär och syns både i löparspåren och på cykelbanan till och från jobbet.

Peter har jobbat med kvalitetsutveckling sedan 1995. Han har varit kvalitetschef inom flera bolag både i Sverige och utomlands och har erfarenhet från både tillverkande bolag såsom tjänsteföretag. Han har de senaste 11 åren arbetat med kvalitetsfrågor inom vård och omsorg.

Han har lång erfarenhet av frågor kopplade till kvalitet och under de senaste åren har han lagt ett stort fokus på Hemtjänstindex, ett initiativ av SPF Seniorerna som mäter, redovisar och stödjer kommunernas kvalitet inom hemtjänst.  

På fritiden ägnar han sig bland annat åt idrott och familjeaktiviteter

Anne Buckard är seniorkonsult med bakgrund inom framför allt kompetensförsörjnings- och omställningsfrågor. Hon har mer än 30 års erfarenhet av ledande strategiska och operativa roller hos nationella och internationella företag, främst specialiserade på upphandlande arbetsmarknadstjänster. 

Anne har lång erfarenhet att samordna och leda stora projekt samt har ett mycket brett nätverk av tjänste- och systemleverantörer. 

Privat spenderar hon gärna sin tid på sjön. 

Image Not Found

TeneliusHolm är ett litet företag. Men i vårt nätverk har vi kompetenser som gör att vi också kan leverera lösningar som kräver mer bredd och större resurser. Några exempel på kunder som vi jobbar med:

Kompetensföretagen · People Productions · SPF Seniorerna · Curoflow · Skellefteå kommun · Städföretagen · Privattandläkarna